Twórca i operator systemu:

NBP


Związek Banków Polskich to samorządowa organizacja banków działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku, powołana do życia w styczniu 1991 roku. Członkostwo w ZBP ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego.

Ciała zaangażowane w ramach ZBP:

RWKBRBE
System powstał dzięki zaangażowaniu:

NBP


Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa.


Partnerzy Systemu Zastrzegania Kart


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Quaerat, nemo excepturi eos modi voluptatem cupiditate?
Partnerzy Wspierający System Zastrzegania Kart: