Uczestnicy Systemu Zastrzegania Kart

Uczestnikami Systemu są następujące Banki oraz oddziały instytucji kredytowych.